Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a varrosbaratno.hu oldalon, valamint az oktatas.varrosbaratno.hu oldalon működő online oktatás (továbbiakban: Szolgáltatás) használatára és a Megrendelővel történő szerződéses jogviszonyt (továbbiakban: Szerződés).

1. Szerződési feltételek

 1. JOGI HÁTTÉR – Az ÁSZF-ben szabályozott és külön nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
 2. Az általános szerződési feltételek értelmében a Szerződés létrejön egyrészről a https://oktatas.varrosbaratno.hu oldal és minden aloldala – továbbiakban Oldal – Vajda Judit EV, továbbiakban, mint Szolgáltató – tulajdona:
  Vállalkozási adatok:
  Vajda Judit EV
  Adószám: 58457580-1-40
  Nyilvántartási szám:
  Cím: 8360 Keszthely Ady Endre u. 53. II/2.
  Email: varrosbaratno@gmail.com
  továbbiakban, mint Szolgáltató
 3. És az Oldalon megrendeléseket leadó, zárt tanfolyamért előfizető felhasználók között. Továbbiakban Megrendelő. Megrendelőnek minősül az, aki az erre a célra rendszeresített internetes felületen a szolgáltatás használata érdekében az adatait megadja és a szolgáltatási díjat megfizeti. A Megrendelő szavatolja, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak.
  a.) A Megrendelő korlátlan számú eszközön jogosult használni a Szolgáltatást.
  b.) A Megrendelő harmadik félnek nem adhat engedélyt a Szolgáltatás használatára.
 4. Szolgáltató és Megrendelő közösen említve: Felek.
 5. A Szerződés alapján a Szolgáltató engedélyezi a Megrendelőnek a Szolgáltatás keretében közölt tartalmak saját célra történő felhasználását.
 6. A Szolgáltatás kizárólag elektronikus úton, internetes böngészőprogram használatával érhető el az oktatas.varrosbaratno.hu webcímen.
 7. A Megrendelő a Szolgáltatást zárt oldalon, felhasználóneve és jelszava használatával érheti el.
 8. Jelen ÁSZF értelmében a Szerződés a Felek között kizárólag elektronikus úton jön létre.
 9. A Szerződés a Megrendelő kezdeményezésére, kosárba helyezés, számlázási adatok és felhasználónév és jelszó megadása után jönnek létre. A Megrendelő köteles olyan adatokat megadni, amik megfelelnek a valóságnak, továbbá olyan felhasználónevet és jelszót választani, amik megfelelnek a Szolgáltató által támasztott követelményeknek. A jelszónak legalább 8 karakterből kell állnia.
  a.) A Megrendelő felel azért, hogy felhasználóneve és jelszava ne kerüljön illetéktelen harmadik fél birtokába.
  b.) A Szolgáltató az illetéktelen felhasználásért nem tartozik felelősséggel.
 10. A Szerződés akkor jön létre, ha a Megrendelő a Szolgáltatás ellenértékét megfizette. A szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus – email – úton tájékoztatja a Megrendelőt.
 11. A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Szerződés adatai a Megrendelő személyes profiljának menüjéből elérhetőek.
 12. A Szerződés magyar nyelven jön létre.
 13. A Megrendelő kifejezetten és előzetesen beleegyezik abba, hogy a Szerződés létrejöttét követően a Szolgáltató a Szolgáltatás egészét haladéktalanul teljesítse, ezért a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26) Kormány rendelet 20. paragrafusa szerinti 14 napos felmondási jog nem illeti meg a magánszemély megrendelőket sem.
 14. A Szerződés havi előfizetési időtartama naptári hónapra jön létre, tehát a hónap 13-án
 15. Az éves előfizetés esetén az adott év például 3. hónapjának 8. napján létrejött előfizetésnek a következő év 3. hónapjának 8. napján lesz a hófordulója, tehát a következő díj esedékessége is ekkor lép életbe.
 16. A Szolgáltatás díja az előfizetési időszakra előre esedékes. A Szolgáltatás díja AAM, tehát nem tartalma Áfát, de a kiírt árhoz képest további költségeket sem.
 17. A Szolgáltatást a Megrendelő a Szerződés értelmében kizárólag banki átutalással, a szolgáltató által megadott bankszámlaszámra fizetheti.
 18. A Szolgáltatás díjáról a Szolgáltató számlát kizárólag elektronikus úton állít elő és azt a Megrendelő által megadott email címre küldi meg.
 19. Tárhelyszolgáltató:
 20. A vállalkozás panaszkezelési módja emailben történhet (varrosbaratno@gmail.com) A Szerződésből fakadó jogviták esetére a Felek a Zala megyei Bíróság illetékességének vetik alá magukat. Fogyasztóvédelmi kérdésekben a Megrendelő a Zala megyei Békéltető Testülethez fordulhat (8900 Zalaegerszeg Petőfi út 24.)
 21. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megválogassa az ügyfeleit. Ennek értelmében, indoklás nélkül megtagadhatja egyes ügyfelek kiszolgálását.  Ez esetben a rendelés után emailben értesítést küld az ügyfélnek, amennyiben nem kíván vele együttműködni, és írásos formában – email – kinyilvánítja, hogy egyoldalúan eláll a szerződéstől. Amennyiben az érintett ügyfél már átutalta, bankkártyával kifizette, vagy bármilyen módon elküldte a Szolgáltatás ellenértékét, a Szolgáltató azt haladéktalanul visszaküldi számára.

 

2. FIZETÉSI MÓDOK ÉS ADATOK

2.1 Elfogadott fizetési módok: 
Banki átutalás.
Vajda Judit K&H banknál vezetett HU 09 1040 0975 7651 5050 4950 1013 számlaszámra.
Közlemény rovatba fel kell tüntetni a  válasz e-mailben kapott megrendelésszámot.

3. A FOGYASZTÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOGRÓL

A 3. pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre, mint fogyasztóra vonatkoznak.

Az elállási és felmondási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló rendelet szabályozza. A 45/2014 20. §-a értelmében tájékoztatunk az alábbiakról:

3.1.) A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE ELŐTTI ESETBEN, letölthető, vagy digitálisan hozzáférhető termékek esetében.

A fogyasztót megilleti a 14 munkanapos elállási, illetve szerződésfelmondási jog, még a szolgáltatás TELJESÍTÉSE ELŐTT. A szerződés felmondását, vagy a szerződéstől való elállási szándékot egy egyszerű szöveges emailben jelezheted a varrosbaratno@gmail.com címre küldve. A tárgymezőbe írd be, hogy „lemondás”, vagy „elállás”, vagy „felmondás”, a levél törzsébe pedig a megrendelésed időpontját, és a megrendelő nevét, illetve azt a tényt, mely szerint elállsz a szerződéstől. Összegezve: a letölthető, vagy a zárt oldalon található fájlok hozzád való eljuttatása ELŐTT bármikor elállhatsz a szerződéstől.

3.2.) ELŐZETES KÉRÉS A TELJESÍTÉSRE, 14 NAPON BELÜL, letölthető, vagy digitálisan hozzáférhető termékek esetében.

A megrendeléstől számított, 14 napon belül történt kifizetéssel a fogyasztó arra vonatkozó kérését közli egyúttal, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására vonatkozó teljesítést már a 14 napos elállási jog lejárta előtt kezdje meg. Ennek értelmében, mivel ez egy előzetes kérésnek minősül, a 14 napos elállási jog a kifizetéssel és a teljesítéssel megszűnik a fogyasztó számára. I/14-es pont.

4. SZERZŐI ÉS SZOMSZÉDOS JOGOK

4.1.) A Szolgáltató a Megrendelőknek csak és kizárólag a Szolgáltatás saját célra történő felhasználását engedélyezi.

4.2.) A Megrendelő nem jogosult a Szolgáltatás vagy annak bármely részét érintő semmilyen egyéb felhasználásra, kivéve azt, amit az 1999. évei LXXVI. törvény szabad felhasználásként lehetővé nem tesz.

4.3.) A Szolgáltató engedélye nélkül a Szolgáltatás keretében közölt tartalmak nem használhatóak fel.

4.4.) Ha a Szolgáltató bármely tartalomhoz hozzászólási lehetőséget biztosít, akkor a Megrendelő hozzájárul a hozzászólás közzétételéhez, és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem köteles a hozzászólást megjeleníteni, illetve bármikor moderálhatja, törölheti azt. Ezzel kapcsolatban a Megrendelőt semmilyen igény nem illeti meg.

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, melynek tényéről a Megrendelőt elektronikus úton tájékoztatja. A módosítások a módosítás dátumát követő 15. napon kezdődő előfizetési időszakban kerülhetnek csak alkalmazásra.

 

6. ELÉRHETŐSÉGEK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK

varrosbaratno@gmail.com

 

Keszthely, 2022. március 17.